˹§ҹ
ǻ䫴ʹ
...§  ҹ
       .Ȼ...

Ъѹ˹
Ӵ
..
.
ͺ.ѹ
Ҫ
                                      к ..¾  ó
ٹѴкͧѹͨѴº鹷ᴹ ͧѭҡûͧѹᴹѹеҴ
                      .ͧ .ѹ 22000 Ѿ 37826 , 0 3932 1931
010915 พ.ย.60 พล.ร.ต.เกรียงไกร  ศุภมานพ ผอ.ศปชด.กปช.จต. มอบเงินช่วยเหลือให้กับทายาท จ.อ.อุดม ท. ตามระเบียบ กปช.จต. ณ อาคาร ศปชด.ฯ อ.เมือง จ.จันทบุรี
011030 ธ.ค.60 ศปชด.กปช.จต. โดย พล.ร.ต.เกรียงไกร ศุภมานพ ผ.อ.ศปชด.ฯ ดำเนินการจัดพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิจิตติน ตันธุวนิตย์ ณ อาคารกลุ่มแม่บ้านค่ายตากสิน อ.เมือง จ.จันทบุรี โดย พล.ร.ท.เชษฐ โกมลฐิติ เป็นผู้มอบทุน
040630 ธ.ค.60 น.อ.ชัยวัฒน์ คุ้มทิม รอง ผอ.ศปชด.กปช.จต. ร่วมทำบุตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนนมพรรษา 5 ธ.ค.2560 ณ สนามหน้าอาคาร กปช.จต. ค่ายตากสิน อ.เมือง จ.จันทบุรีพร้อมด้วยข้าราชการและหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมด้วย โดยมี พล.ร.ต.นพดล ปัญญาโฉม รอง ผบ.กปช.จต. เป็นประธาน
061130 ธ.ค.60 น.อ.ชัยวัฒน์ คุ้มทิม รอง ผอ.ศปชด.กปช.จต.เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมกำลังประชาชนตำบลชายแดน และมอบวุฒิบัตร ให้กับราฎร ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร จ.ตราด ณ อาคารผู้สูงอายุจังหวัดตราด สาขาตำบลนนทรีย์ จ.ตราด โดย ชป.21 ศปชด.ฯ
131100 ธ.ค.60 พล.ร.ต.เกรียงไกร ศุภมงคล ผอ.ศปชด.กปช.จต. เป็นประธานการปิดการฝึกโครงการฝึกอบรมกำลังประชาชนตำบลชายแดน และมอบวุฒิบัตร ให้กับประชาชนพื้นที่ ต.แหลมกลัด ณ ศาลาการเปรียญวัดประทุน ม.4 ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด จ.ตราด
151100 ธ.ค.60 พล.ร.ต.เกรียงไกร ศุภมานพ ผอ.ศปชด.กปช.จต. เป็นประธานปิดการฝึกอบรมกำลังประชาชนตำบลชายแดน 
พื้นที่ ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี โดยมี ผบ.ฉก.นย.จันทบุรี รอง หน.ชค.นย.2 ฯ ปลัดอำเภอสอยดาว รอง ผกก.สภอ.สอยดาว 
และผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
เมื่อ 290730 ธ.ค.60 น.อ.ชัยวัฒน์ คุ้มทิม รอง ผอ.ศปชด.กปช.จต.ร่วมทำบุญตักบาตร และพิธีขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ ศาสนสถาน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ เป็นประธานในพิธี ฯ
061300 ม.ค.61 น.อ.ธรรมวรรต มาลัยสุขรินทร์ หน.สง.ปชด.ศปชด.กปช.จต. เดินทางไปเป็นเกียรติเป็นประธานพิธีการฝึกอบรมกำลังประชาชนตำบลชายแดน และมอบวุฒิบัตร ประชาชนพื้นที่ ต.ชำรากและ ต.ตะกาง อ.เมือง จ.ตราด ร ศาลาการเปรียญวัดตะกาง ม.2 ต.ตะกาง อ.เมือง จ.ตราด โดยมี นภอ. อ.เมืองตราด พร้อมผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ
181100 ม.ค.61 น.อ.ชัยวัฒน์ คุ้มทิม รอง ผอ.ศปชด.กปช.จต. เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมกำลังประชาชนตำบล และมอบวุฒิบัตร พื้นที่ ต.หนองตาคง อ.โปง่น้ำร้อน จ.จันทบุรี โดยมีหน่วยราชการและผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้การต้อรับ ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองบอน ม.4 ต.หนองตาคง อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
191130 ม.ค.61 พล.ร.ต.เกรียงไกร ศุภมานพ ผอ.ศปชด.กปช.จต. เป็นประธานพิธีปิดการผึกอบรมกำลังประชาชนตำบลชายแดน และมอบวุฒิบัตร พื้นที่ ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ณ สำนักสงฆ์ตระกาด บ.ร่วมสุข ม.6 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยมีส่วนราชการในพื้นที่และผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ